لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی وزن خالص و یا خالی اتومبیل

وزن خالص و یا خالی اتومبیل

X
جشنواره وب ایران
بالای صفحه تلگرام ماشین 3